Holding Genel Bakış

Holdinge Genel Bakış

Enda Enerji Holding A.Ş, 07 Ocak 1993 tarihinde 10 ortak ile kurulmuş olup, bugün itibariyle 182 ortağa sahip ve 66068 K 5528 Ticaret Sicil numarası ile İzmir Ticaret siciline kayıtlı Enda, faaliyetlerini Şehit Nevres Bulvarı No:10 K:7 Montrö Konak İzmir adresinde devam etmektedir.

ENDA’nın bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle enerji üretim projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik üretimi, satışı ve elektrik ticaretini yapmaktır.

ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği temiz enerjiyi gerek YEKDEM kapsamında gerekse enerji piyasalarında ikili anlaşmalar yaparak satmaktadır.

Diğer taraftan 2004 yılından beri süregelen serbest tüketiciye satışlarını, 2016 yılında kurmuş olduğu Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş bünyesinde profesyonel anlamda yürütmeye devam etmektedir.

Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği (barajlı HES, nehir tipi HES, rüzgar ve jeotermal) ve bu kaynakların Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde, toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan tesislere nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisine daha dengeli yayılmış bir elektrik üretim profiline sahiptir.

ENDA’nın bugün itibarıyla bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100’ü yenilenebilir olan 10 elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,18 MW’tır. Kurulu güç dağılımı olarak portföyünde 4 hidro (104,08 MW), 5 rüzgar (68,6 MW) ve 1 jeotermal (7,5 MW) elektrik üretim santrali bulunmaktadır. Toplam elektrik üretiminin %100’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanılmasını sağlamaktadır.

 

Bünyesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği sayesinde kesintisiz elektrik üretebilmiş, böylece tüketicilere yıl boyunca uygun birim fiyattan elektrik tedarik edebilmiştir. Enda Enerji Holding A.Ş. ve iştiraklerinin 2019 yılı toplam enerji üretimi 569,8 GWh olup yıl içinde Türkiye enerji sektöründeki payı % 0,2 olarak gerçekleşmiştir. ENDA Holding tüm bu gelişmeler ve değişimleri profesyonel kadroları ve tabana yayılmış sermaye yapısı ile takip etmekte olup bugün serbest üreticiler arasındaki yerini daha ileriye taşıma konusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Özellikle son 10 yıllık dönemde, yapılan mevzuat düzenlemeleri ve yenilenebilir üretime sağlanan teşviklerin de etkisiyle artan elektrik üretim santralı yatırımları, Türkiye arz-talep dengesini arz fazlası yönünde geliştirmiş, arz fazlası sayesinde oluşturulan rekabet ortamında serbest piyasada elektrik fiyatları 9-8 cent/kWh mertebelerinden 4,5-5 cent/kWh düzeyine inmiş, bu noktada tamamen dışa bağımlı ve alternatif tedarik imkanı çok kısıtlı olan doğal gazla elektrik üretim yapan tesislerin üretim maliyetleri piyasa koşullarında rekabet edemeyecek düzeyde kalmıştır. Böylece, Türkiye’nin bir döneminde (1990-2010) kolay ve hızlı kurulumu ile yetersiz şebeke ve arz açığına çözüm olarak katkı sağlayan bu tesisler, oluşan yeni piyasa koşullarında rekabet güçleri ortadan kalktığı için, başta düşük verimli ve eski tesisler olmak üzere kapatılarak lisansları sonlandırılmıştır. Sonlandırılan bu tesislerin bir bölümü hurda olarak değerlendirilmiş, bir bölümü de sökülüp taşınabildiği için yurt dışında ihtiyaç duyulan noktalara taşınarak oralarda çalıştırılmaktadır. Enda grubu gaz santralları (Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş ve Antalya Enerji Üretim A.Ş) da bunların arasındadır.

  • Antalya Enerji Üretim A.Ş | Çevrim Santralinin faaliyeti 2016 yıl sonu itibarı ile sonlandırılmış, 2018 yılında da ekipman satışları için firmalarla görüşmeler devam etmiştir.Yapılan görüşmeler sonucunda 2019 yılında ekipman Satışı gerçekleşmiş ve firmaya yer teslim tutanağı ile birlikte saha teslimi yapılmıştır.
  • Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş | Faaliyeti 31.05.2017 tarihinde durdurulmuş, lisansı sonlandırılmış olan tesisin ekipman satış çalışmaları 2019 yılında da devam etmiş ve halen devam etmektedir.

Enda Enerji Holding A.Ş, santralleri üzerinden ürettiği elektriğin satışını YEKDEM, Gün Öncesi Piyasası (“GÖP”) ve 2’li Anlaşma yolu ile satmaktadır.

31.12.2019 tarihli finansal tablolara göre, ENDA’nın yurtiçi satışlarının %96,8’ini YEKDEM ABD doları bazında alım garantisi ile, %2,9’unu Gün Öncesi Piyasası (GÖP)’na Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ile, %0,3’ünü ise ikili anlaşmalar ile satmaktadır.

Kuruluşlarından itibaren 10 yıl süre ile YEKDEM kapsamındaki satış fiyatları Hidroelektrik santralleriçin 73$/MWh, Jeotermal santrali için 105$/MWh ve Rüzgar santralleri için yerli aksana verilen ek katkı payı ile 85,8$/MWh’tır. YEKDEM’den yapılan $ bazlı satışlar, Şirketin döviz yükümlülüklerinden kaynaklanan açık pozisyona karşı doğal koruma sağlamaktadır.

YEKDEM kapsamının dışında kalan Su Enerji ve Akçay santralleri üretimi EPİAŞ üzerinden gün öncesi piyasasına piyasa takas fiyatından (“PTF”) satılmaktadır.

Spot piyasadaki fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmek amacı ile ikili anlaşmalar ve serbest tüketicilere satışlar yapılmaktadır. Bu sayede kar ve zararların daha öngörülebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

2019 yılında, 2018 yılına göre ulusal tarife fiyatlarında, sanayi tarifesinde %28, ticarethane tarifesinde %26, mesken tarifesinde %7 oranında artış olmuştur.2019 yılında gün öncesinde oluşan fiyatlar 2018 yılına göre artış göstermiştir. 2018 yılında 231 TL/MWh olan fiyat 2019 yılında 260 TL/MWh çıkmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Cem Bakioğlu 2015 yılı Temmuz ayında yapılan seçimli Genel Kurul’da görevi devir almıştır. Öncelikli iş olarak sermaye ihtiyacının belirlenmesi ve önceliklere göre program dahilinde kısa sürede temini üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu kapsamda 5 adet 73 MW kapasiteli Rüzgar santralı yatırımlarına eş zamanlı başlanmış ve 1 yıl içinde tamamlanmış olup işletmedeki tesislerin modernizasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçları tespit edilerek yerine getirilmiştir. Ayrıca, finansal yapının düzenlenmesi, mali disipline kavuşturulması ve kurumsallaşma adına çok geniş kapsamlı yapılanma çalışmalarını başlatmak amacıyla Enda Enerji Holding A.Ş bünyesinde İnsan Kaynakları ve İç Denetim Departmanları kurularak ilgili faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmıştır. Şirket değerini yükseltmesi ve tüm iş süreçlerinin etkin, şeffaf ve hızlı yönetilmesi amacıyla 2017 yılında SAP ERP sistemi kurularak canlı uygulamaya geçilmiştir. Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, uluslararası standartlara ulaşarak etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere, aylar süren çalışmalar neticesinde şirketlerimize değer katacak ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO Kalite Belgelerine sahip olunmuştur.

Hedefi öncelikle tüm ortakları için yarattığı katma değeri artırmak olan Enda Grubu, Yönetici ve çalışanları ile birlikte, 26 yılı aşkın süredir takım ruhu, birbirlerine duydukları güven, saygı ve sevgi ile çalışmalarını, uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonu çerçevesinde devam ettirmektedir.