Kısaca Enda

Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDA, Şirket) faaliyet konusu sadece enerji olan girişimlerde bulunmak üzere, 07 Ocak 1993 yılında İzmir’de Enda Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş. adıyla kurulmuştur. 29.05.2000 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin unvanının “Enda Enerji Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi onaylanmış ve söz konusu değişiklik 04.09.2000 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. ENDA’nın bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojilerini kullanarak projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik ticareti yapmaktır. ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği elektriğin satışını YEKDEM, Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve ikili anlaşma yolu ile tedarik şirketlerine satmaktadır. Ayrıca, 2004 yılından beri süregelen serbest tüketiciye satışlarını, 2016 yılında kurmuş olduğu Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş. bünyesinde profesyonel anlamda yürütmeye devam etmektedir. Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği (barajlı HES, nehir tipi HES, RES, JES, proje halinde GES) ve bu kaynakların Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde, toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan tesislere nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisine dengeli yayılan bir elektrik üretim profiline sahiptir

ENDA’nın 31.12.2022 itibarıyla bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100’ü yenilenebilir kaynaklara dayalı 10 elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,1 MWe’dir. Kurulu güç dağılımı olarak portföyünde 4 hidro (104 MWe), 5 rüzgâr (68,6 MWe) ve 1 jeotermal (7,5 MWe) elektrik üretim santrali bulunmaktadır. Toplam elektrik üretiminin %100’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Hedefi öncelikle tüm ortakları için yarattığı katma değeri artırmak olan Enda Grubu, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, kalite yönetim sisteminde sahip olduğu ISO belgeleriyle yönetici ve çalışanları ile birlikte, 29 yılı aşkın süredir takım ruhu, birbirlerine duydukları güven, saygı ve sevgi ile çalışmalarını, uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonu çerçevesinde devam ettirmektedir.