Şirketlerimiz

Res İYTE Elektrik Üretim A.Ş.

16.04.2009 tarihinde kurulan şirketin ortakları %89 hisse oranı ile Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. ve %11 hisse oranı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüdür.

13 MW kurulu gücünde ve yıllık ortalama 40.600 MWh enerji üretim kapasitesine sahip Urla RES santrali İYTE kampüs sınırları içerisinde yer almaktadır. Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde bulunan santralin RES İYTE’ye devir edilmesi ile ilgili çalışmalar başlamış olup, süreç devam etmektedir.