Enerji Ticareti

Enerji Ticareti

2022 yılında Türkiye’nin kurulu gücü 103,81 GWh seviyelerine ulaşmış olup, Ülke genelinde toplam elektrik tüketimi 328.713 GWh, aynı dönemde elektrik üretimi ise 324.301 GWh olarak gerçekleşmiştir.

Toplam kurulu gücün % 68,19’unu serbest üretim şirketleri, %20,225’ini kamu (EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı), % 3,266’sı özel modelli üretim şirketleri (Yİ, YİD, İHD) ile %8,318’ini lisanssız üretim şirketleri oluşturmaktadır

2022 sonu itibarı ile kurulu gücümüzün %46,05’i fosil yakıt, %53’95’i yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır.

Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2022 yılı sonu itibarıyla 11.501’e yükselmiştir. Mevcut santrallerin 751 adedi hidroelektrik, 66 adedi kömür, 358 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 344 adedi doğalgaz, 9.428 adedi güneş, 491 adedi ise diğer santrallerdir.

Yenilenebilir enerji, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen yıl kurulu güç portföyü içerisindeki payını artırmaktadır. 2022 yılında yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı %54 olarak gerçekleşmiştir. Yine dünya enerji sektörü ile paralel olarak, güneş enerjisinin payının Türkiye’de 2022 yılı ve sonrasında artması beklenmektedir. 2022 yılı içerisinde güneş enerjisi toplam kurulu gücü 9.425 MW’a ulaşmıştır.